Pěstujte pokoru

8. 1. 2020 Off Od MUDr. Hana Havlíková

Každý člověk by si měl vypěstovat určitou dávku pokory, trpělivosti a schopnosti se přizpůsobit. Měl by se naučit nejen ochotnému naslouchání, ale i přístupnosti ke kritice vlastní osoby. Důležité je uznání vlastních omylů a chyb.

Lidé slušní, zdvořilí a shovívaví jsou druhým příjemní a vzbudí také slušnost a zdvořilost u většiny ostatních lidí.

Jen když k sobě budeme upřímní, dokážeme si přiznat vlastní chyby a nebudeme přehánět, bude se naše svědomí zdravě vyvíjet. Lidé, kteří jsou příliš úzkostliví, se trápí pro bezvýznamné věci a jejich život se stává těžším a těžším. Také lidé malicherní a nedůtkliví se dlouho a zbytečně zabývají svými chybami a chybami svého okolí. Zdravě vyvinuté sebevědomí vyžaduje, abychom byli v souladu sami se sebou. Nejdůležitější je poučit se z chyb a napravit vše, co lze.

Nepoddávejme se nenávisti,zapomeňme na křivdy, odpusťme a staňme se shovívavími. Buďme také vděční za každou ochotu a dobrodiní. Jen tak si udržíme dobrou náladu a upevníme zdraví. Dobrá nálada je spolehlivý ukazatel tělesného i duševního zdraví. Má blahodárný účinek na celé tělo.

Strach, hněv a mrzutá nálada působí tísnivě na všechny v okolí, hlavně na děti, a mohou podlomit zdraví. Dobrou náladu máme mít nejen když se vše daří, ale také když překonáváme obtíže. Vždyť štěstí a smůla se střídají. Co je štěstím pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého. Dobrá nálada je projevem nejen radosti, ale i statečnosti, optimismu, trpělivosti a víry ve zdárný výsledek. Dovede uklidnit i uzdravit.